Zakres zastosowań
powrót

Rany

Terminem „rana” określamy przerwanie ciągłości tkanek (skóra lub błona śluzowa) w wyniku uszkodzenia.

Uszkodzenie to:

 • Może być zamierzone np. w przypadku cięcia chirurgicznego
 • Może być przypadkowe, jako wynik urazu
 • powstaje jako wynik złożonych procesów zachodzących w przebiegu wielu chorób

Rany – rodzaje

Ze względu na głębokość uszkodzenia tkanki rozróżnia się:

 1. a) rany powierzchniowe: nie przekraczają tkanki podskórnej
 • Otarcia i zadrapania – uszkodzenie naskórka i powierzchownych warstw skóry właściwej
 • Rany cięte – spowodowane ostry narzędziem, niewielkie uszkodzenie tkanek, szybkie gojenie.
 • Rany tłuczone – zadane tępym przedmiotem, brzegi rany nierówne, stłuczenie tkanek.
 • Rany rąbane, miażdżone, szarpane
 • Rany kłute – zadane długim ostrym narzędziem
 • Rany postrzałowe– działanie pocisków lub ich części.
 • Rany płatowe – uraz styczny do powierzchni skóry, odwarstwienie skóry od podłoża

Rany głębokie

 1. b) rany głębokie: Utrata ciągłości skóry lub błony śluzowej, otaczającej ją tkanki, z ubytkiem skóry właściwej pełnej grubości.

Ten typ ran może obejmować także tkankę podskórną oraz leżące pod nią struktury tj. ścięgna, mięśnie i kości.6

Czynniki pogarszające gojenie się ran

Wykazano, że podaż l-argininy jest skuteczną terapią dodatkową w zakresie gojenia ran.7

Wewnątrz rany czy odleżyny ilość l-argininy spada do niewykrywalnych ilości i w takim przypadku jej podaż z zewnątrz jest niezbędna do tego, aby rana się zagoiła.

1. M. Budynek, C. Nowacki; Opatrywanie ran – wiedza i umiejętności; MakMed 2008

Tong BC, Barbul A. (2004), Cellular and psychiological effects of argininę. Mini Rev Med. Chem 4: 823-832