Zakres zastosowań
powrót

Okres pooperacyjny

Operacja, zabieg chirurgiczny stanowi duże wyzwanie i obciążenie dla organizmu chorego. Należy pamiętać, że reakcją organizmu na uraz lub zabieg chirurgiczny może być nadmierna odpowiedź zapalna. Zmienia się również metabolizm, idąc w stronę reakcji katabolicznych – procesów, podczas których organizm zaczyna pobierać i zużywać białka.

Żywienie po operacji

Dla każdego pacjenta najważniejsze jest, aby  po operacji szybko wrócić do normalnego funkcjonowania, aby mieć jak najmniej powikłań i szybko zostać wypisanym do domu. Aby to osiągnąć trzeba maksymalnie zminimalizować katabolizm i umożliwić powrót organizmu pacjenta do stanu anabolizmu. W tych procesach żywienie odgrywa ogromną rolę. Dieta płynna może być tutaj ważnym elementem leczenia żywieniowego. W cięższych przypadkach dużą rolę odgrywa również żywienie dojelitowe i pozajelitowe.

Niezależnie jaką metodę żywienia zaleci lekarz (dojelitowa przez zagłębnik lub stomię, pozajelitowa), trzeba ją stosować do czasu, aż chory drogą doustną będzie w stanie przyjąć minimum 70% zapotrzebowania na energię i białko.

L-arginina jest aminokwasem zużywanym w syntezie białek, niezbędnym w wielu procesach metabolicznych. Do jej niedoborów dochodzi często po dużych urazach8 i kacheksji nowotworowej9. Ma korzystny wpływ na gojenie się ran10. Podaż L-argininy zwiększa tworzenie tlenku azotu, który bierze udział w procesie naprawy tkanek w tym angiogenezie (tworzeniu naczyń włosowatych), zrastaniu i tworzeniu kolagenu. L-arginina w połączeniu z innymi immunoskładnikami zmniejsza odsetek powikłań infekcyjnych i skraca pobyt w szpitalu, szczególnie u chorych po planowych zabiegach11. 

Jak pokazują badania, interwencja żywieniowa wzbogacona argininą przed i po zabiegu operacyjnym może zwiększyć przeżywalność12.

Okołooperacyjna suplementacja zawiązkami immunomodelującymi może korzystnie modulować odpowiedź immunologiczną i zapalną w warunkach in vitro oraz pacjentów po urazie oparzeniach lub poddanych chirurgii onkologicznej.

Shu X. Immunosupression and infection after major surgery: a nutritional deficiency, Crit Care Clin. 2010 Jul;26(3):491-500
Vissers YL, Plasma arginine concentrations are reduced in cancer patients: evidence for arginine deficiency? Am J Clin Nutr. 2005 May;81(5):1142-6.
10 I.B.J.G.Debats, Role of arginine in superficial wound healing in man, Volume 21, Issues 3–4, 15 December 2009, Pages 175-183.
11 Podstawy Żywienia Klinicznego edycja czwarta, pod red.Sobotka L., Scientifica 2013, s.315-322, Bartosch-Harlid, Cachexia in pancreatic cancer – Mechanisms and potential intervention, e-SPEN, the European e-Journal of Clinical Nutrition and Metabolism 4 (2009) e337–e343.
12 Douglas MacKay, ND , Nutritional Support for Wound Healing, Alternative Medicine Review, Volume 8, Number 4, 2003.