Zakres zastosowań
powrót

Odleżyny

Co to są odleżyny:

Odleżyny to rany przewlekłe, rozwijające się na tle niedokrwienia jako skutek działania ucisku, tarcia i sił ścinających. Występują one w typowych miejscach, gdzie występy kostne znajdują się blisko powłok skóry i zwiększają ciśnienie ucisku (głównie w okolicy kości krzyżowej, kości ogonowej, pośladków, na piętach lub biodrach, w stanach ciężkich nawet na ramionach, kostkach, kolanach).1

Częstotliwość występowania odleżyn

Odleżyny mogą powstawać u chorych leżących, niezależnie od wieku pacjentów. Stanowią źródło bólu, obniżają komfort życia chorego i zwiększają ryzyko zakażeń.

Leczenie odleżyn obejmuje różne podejścia m.in. wsparcie żywieniowe, opatrunki na rany, stymulację elektryczną, terapię światłem, ultradźwiękami, czy stosowanie miejscowych czynników wzrostu.2

Odleżyny mogą powstawać u chorych leczonych na różnych oddziałach szpitalnych, niezależnie od wieku pacjentów. Są przyczyną dodatkowych dolegliwości bólowych i mogą stanowić źródło zakażenia. W znacznym stopniu obniżają jakość życia pacjentów wymagających długotrwałego leżenia.

Dodatkowo ryzyko powstania odleżyn jest wyższe u osób niedożywionych lub z niską beztłuszczową masą ciała.

Skórkowska-Telichowska K, Bugajska-Prusak A, Pluciński P, Rybak Z, Szopa J. Fizjologia i patologia przewlekle niegojących się owrzodzeń oraz sposoby ich miejscowego leczenia

w świetle współczesnej wiedzy medycznej. Dermatologia Praktyczna, 05/2009.

Leigh B, Desneves K, Rafferty J, Pearce L, King S, et al. The effect of different doses of an arginine-containing supplement on the healing of pressure ulcers. J Wound Care. 2012 Mar;21(3):150-6.