Case study
back

See the most interesting cases

Photos and descriptions of cases of people treated with Arginilan.

Odleżyna IV Stopnia
Pacjent lat 44.

Pacjent został przyjęty do Zakładu Opieki Długoterminowej z powodu trudno gojącej się rany odleżynowej IV stopnia.

Read more
Odleżyna
Pacjentka lat 78.

Rozpoznanie – owrzodzenie odleżynowe pośladka lewego, cukrzyca typu 2, z licznymi obciążeniami internistycznymi.

Read more