Articles
back

Leczenie i postępowanie z raną przewlekłą jest problemem wieloaspektowym i wymaga kompleksowego podejścia do tematu oraz pacjenta.

Rana, poza właściwym postępowaniem zewnętrznym (właściwe oczyszczenie rany, dobór odpowiednich opatrunków, itp.) rana potrzebuje również właściwego postępowania dietetycznego oraz dostarczenia właściwych składników, koniecznych do jej zagojenia.